Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Şartnamesini birlikte hazırlıyoruz!

Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Şartnamesini birlikte hazırlıyoruz!

Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Şartnamesini birlikte hazırlıyoruz!

19 Aralık 2020 tarihli Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Katılım Süreci bilgilendirme toplantısının ardından 9 Ocak 2021’de Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Şartname Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Katılım sürecinin parçası olmak ve Mart ayında ilan edilecek yarışmanın şartnamesine ilişkin görüş ve taleplerini iletmek isteyen tüm İstanbulluların katılımıyla gerçekleşen çevrim içi  toplantı İstanbul Planlama Ajansı Genel Sekreteri Oktay Kargül’ün açılış konuşması ile başladı. 

Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Şartname Toplantısı, yarışma şartname oluşum sürecine dair bilgilendirme sunumlarının yapılmasının ardından yarışma süreci ve teknik şartnamesine yönelik değerlendirme, talep ve öneriler tartışıldığı forum bölümüyle devam etti.

Toplantının kaydına Konkur İstanbul’un Youtube Kanalından ulaşabilirsiniz. 

Yarışma şartname toplantıları Büyükada’da yürütülecek süreci katılımcı, şeffaf ve kolektif bir şekilde kurgulamak adına katılım sürecinin önemli araçları olarak görülmekte, şartname toplantıları aracılığıyla Büyükada’nın yeni meydanına dair alınacak kararların birlikte tartışılması amaçlanmaktadır.